אחסון שרתים  
!! וישכע לצלצ
073-222-4444

רשק תריצי
Address Information
     
InterSpace Ltd Tel:    +972-73-222-4444  
Poleg Industry Park Fax:   +972-73-222-4440  
19 Yad Harutzim St.    
Netanya    42505    
Israel        

  בושמ ספוט יולימל ץחל